Сертифікація будівель

Портфоліо проектів

Назва проекту: Проведення енергетичного аудиту та сертифікація 5 навчальних будівель Дніпропетровського державного університет внутрішніх справ
Клієнт: ДДУВС
Дата початку контракту: 03/2019
Дата завершення контракту: 05/2019
Заходи в рамках проекту:
- Проведення енергетичного аудиту
- Сертифікація

Назва проекту: «Перші ластівки»: Проведення енергетичного аудиту в багатоквартирному будинку вул. Професора Толока, буд. 32, Запоріжжя, ОСББ «Світанок 32» підготовка звітів з енергетичного аудиту та реєстрації сертифікату енергоефективності будівлі
Клієнт: GIZ
Дата початку контракту: 02/2019
Дата завершення контракту: 03/2019
Заходи в рамках проекту:
- Проведення інвестиційного енергетичного аудиту
- Підготовка звіту з енергетичного аудиту
- Реєстрація сертифікату

Назва проекту: Підвищення енергоефективності 15 будівель Таврійського державного агротехнологічного університету
Клієнт: Таврійський державний агротехнологічний університет (Україна)
Дата початку контракту: 12/2018
Дата завершення контракту: 01/2019
Заходи в рамках проекту:
- Підготовка проекту з техніко-економічним розрахунком підвищення енергоефективності 15 будівель Таврійського державного агротехнологічного університету з метою участі в проекті ЄІБ та НЕФКО "Вища освіта України: Заходи з енергоефективності".

Назва проекту: Енергоефективність громадських будівель у Житомирі Клієнт: Банк розвитку KfW (Німеччина) / Kommunalkredit Public Consulting GmbH (“KPC”) (Австрія)
Дата початку контракту: 02/2018
Дата завершення контракту 06/2018
Заходи в рамках проекту:
Проведення інвестиційного енергоаудиту 40 громадських будівель (міських дитячих садків та шкіл).
- Збір початкової інформації про енергоспоживання кожної будівлі.
- Визначення можливих енергозберігаючих заходів.
- Опис технічного стану будівлі.
- Розрахунок енергоспоживання та економії.
- Фінансовий (економічний) розрахунок запропонованих заходів для кожного об'єкта.
Підготовка техніко-економічного обґрунтування для енергоефективної модернізації включає:
- Визначення та оцінка трьох альтернативних пакетів заходів з енергоефективності, придатних для потенційного фінансування.
- Вибір найбільш оптимального варіанту з урахуванням економічних (фінансових), технічних, екологічних та інших факторів.
- Забезпечення бюджету для належного виконання проекту.
- Оцінка базової лінії скорочення викидів СО2 та розрахунок майбутніх цілей проекту щодо скорочення викидів СО2.
- Підготовка техніко-економічного обґрунтування енергоефективного оновлення 40 громадських будівель.
Презентація та обговорення результатів оцінки з зацікавленими сторонами.

Назва проекту: USAID Муніципальна енергетична реформа в Україні: Підтримка впровадження заходів з енергоефективності в громадських будівлях міста-партнера проекту Харків
Назва клієнта: USAID / International Resources Group, Ltd. (IRG)
Дата початку контракту: 07/2017
Дата завершення контракту: 10/2017
Заходи в рамках проекту:
Складання повного каталогу 630 громадських будівель, міського підпорядкування, та подальший відбір громадських будівель для проведення енергоаудитів
Проведення енергоаудиту 60 громадських будівель (дитячих садків, шкіл, лікарень).
- аналіз енергопотреб будівлі та втрат енергії;
- встановлення базового рівня енергоспоживання;
- визначення заходів ЕЕ, аналізу витрат та вигод, розрахунок прибутковості інвестиційних заходів ЕЕ
Попередня підготовка техніко-економічного обґрунтування складається з:
- визначення та оцінка трьох альтернативних пакетів заходів ЕЕ (варіанти) для потенційного фінансування;
- аналіз витрат та вигод та розрахунок прибутковості для трьох альтернативних пакетів заходів ЕЕ (варіанти);
- надання рекомендацій щодо найбільш оптимального варіанту з урахуванням економічних / фінансових, технічних та екологічних факторів
Презентація та обговорення результатів оцінки за проектом MER з керівниками міста та іншими зацікавленими сторонами.

Назва проекту: USAID Муніципальна енергетична реформа в Україні: Енергетичний аудит 15 громадських та 5 житлових будинків у Харкові Клієнт: USAID / International Resources Group, Ltd. (IRG)
Дата початку контракту: 03/2017
Дата завершення контракту: 07/2017
Заходи в рамках проекту:
Енергоаудит 15 громадських будівель (дитячих садків, шкіл, лікарень) та 5 багатоповерхових житлових будинків.
- аналіз енергопотреб будівлі та втрат енергії;
- встановлення базового рівня енергоспоживання;
- визначення заходів ЕЕ, аналізу витрат та вигод та розрахунку прибутковості інвестиційних заходів ЕЕ
Підготовка 20 звітів з енергоаудиту будівель.
Презентація та обговорення результатів проекту MER з керівниками міста та іншими зацікавленими сторонами.

Назва проекту: Енергоефективна трансформація міст України Клієнт: Світовий Банк
Дата початку контракту:12/2014
Дата завершення контракту: 04/2016
Члени консорціуму: Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Encon Services International LLC
Цілі проекту:
(I) Надання допомоги Києву, Тернополю, Кам'янцю-Подільському та Запоріжжю в ефективному плануванні та здійсненню інвестиційних програм з енергоефективності в їх муніципальних секторах;
(II) Допомога обраним містам визначити і розробити економічно обґрунтовані муніципальні проекти з енергоефективності та сприяти їх фінансуванню;
(III) Сприяння розвитку фінансових механізмів для тиражування і масштабування пілотних муніципальних енергоефективних інвестиційних угод;
(IV) Поширення передового досвіду містами усієї України.
Заходи в рамках проекту:
1. Оцінка енергоефективності муніципальних секторів в чотирьох обраних містах. Оцінка потенціалу енергоефективності.
- Збір даних і аналіз.
- Консультації з зацікавленими сторонами в процесі оцінки.
- Розробка комплексу рекомендацій ЕЕ у секторах:
1) громадські будівлі;
2) теплопостачання;
3) водопостачання та водовідведення;
4) вуличне освітлення;
5) громадський транспорт;
6) утилізація побутових відходів.
- Підготовка Звітів з оцінки енергоефективності міста та попереднього ТЕО для енергоефективної модернізації громадських будівель.
2: Розробка Муніципальних енергоефективних програм, інвестиційних проектів і ТЕО для обраних міст
- Розробка Програми енергоефективної трансформації міста, включаючи чіткі цілі енергоефективності, інвестиційні пріоритети і перспективні для банку проекти, можливі фінансові механізми, механізми реалізації та ключові ініціативи, спрямовані на зміцнення місцевого потенціалу. Ця програма повинна бути узгоджена або відповідати існуючому Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста, якщо місто є учасником Угоди мерів.
- Підготовка попередніх техніко-економічні обґрунтувань для трьох проектів, відібраних серед інвестиційного ряду чотирьох міст-партнерів Укрексімбанком і Світовим банком. Це підготує попередні грошові потоки та фінансові плани і представить проекти Укрексімбанку (UEB) та банкам-учасникам. Задача включає розробку потрібного фінансової структури, безпеки і умов кредитування, щоб переконатися, що вони фінансуються в рамках існуючого кредитної лінії.
3: Допомога в навчанні, поширенні знань та інституційного потенціалу в містах-партнерах.
Участь і надання допомоги в наступних заходах:
- Представлення результатів оцінки TRACE та Програми енергоефективної трансформації міст для трьох обраних міст на семінарах, організованих Світовим банком
- Проведення для міст навчальних семінарів по програмі TRACE, використовуючи досвід, накопичений в трьох містах-партнерах.

Назва проекту: Deutsche Energie-Agentur GmbH: Німецько-український пілотний проект "Ефективний будинок".
Клієнт: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) - Німецьке енергетичне агентство
Дата початку контракту: 10/2016
Дата завершення контракту: 12/2016
Заходи в рамках проекту:
Енергоаудит 4 багатоповерхових житлових будинків.
- аналіз енергопотреб будівлі та втрат енергії;
- визначення енергоефективних заходів для майбутньої реконструкції будівель.

Назва проекту: Муніципальна енергетична реформа в Україні. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку для міст-партнерів: Павлоград, Київ, Запоріжжя, Херсон, Краматорськ.
Клієнт: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)/International Resources Group (IRG).
Дата початку контракту: 04/2014.
Дата завершення за контрактом: 10/2015.
Цілі проекту:
Робота з містами-партнерами для покращення ефективності використання енергетичних ресурсів у місті через навчання та надання допомоги у розробці Планів дій сталого енергетичного розвитку.
Заходи в рамках проекту:
- Енергетичне обстеження ключових секторів міста, у т.ч.: житлові і громадські будинки, системи теплопостачання, водопостачання, освітлення, громадського транспорту, побутових відходів;
- Навчання енергоменеджерів та представників міської влади;
- Техніко-економічні розрахунки інвестиційних проектів підвищення енергетичної ефективності в ключових секторах муніципалітетів;
- Складання базового кадастру викидів;
- Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку.

Назва проекту: Проект енергоефективності в Україні (UREEP): надання технічної підтримки власникам багатоквартирних будинків у містах Львові та Вінниці
Клієнта: Міжнародна фінансова корпорація, Група Світового банку
Дата початку контракту: 01/2013
Дата завершення контракту 05/2013
Заходи в рамках проекту:
Енергоаудит 45 багатоповерхових житлових будинків у містах Львові та Вінниці.
Підготовка звітів з енергоаудиту, які включають:
- оцінка тепловтрат огороджуючи конструкцій включаючи теплові втрати стін будівлі, даху, підвалу та стінних з'єднань телевізійною камерою;
- аналіз систем внутрішнього опалення будівель;
- опис поточного стану будівлі та обґрунтування необхідних заходів;
- перелік рекомендованих заходів, визначених за пріоритетами внутрішньої норми прибутку;
- найкращі технічні рішення, запропоновані для рекомендованих енергоефективних удосконалень, з розрахунком витрат та окупності
Надання необхідних технічних консультацій та інформаційної підтримки Ресурсним центрам Асоціацій домовласників у вибраних містах
Проведення тренінгів для керівників щодо підвищення енергоефективності в житлових будинках
Презентація результатів енергоаудиту та підтримка стимулювання проведення енергоаудиту.

Назва проекту: Розробка муніципального енергетичного плану Запоріжжя
Клієнт: Запорізьке міське інвестиційне агентство, Департамент економіки виконавчого комітету Запорізької міської ради.
Дата початку контракту: 10/2012.
Дата завершення контракту: 02/2014.
Цілі проекту:
Проект спрямований на створення муніципального енергетичного плану (МЕП) міста Запоріжжя. МЕП забезпечить розвиток і функціонування енергетичного сектора, зберігаючи при цьому високу надійність енергопостачання і мінімальний вплив на навколишнє середовище.
Заходи в рамках проекту:
- Енергетичне обстеження системи централізованого теплопостачання
- Навчання енергоменеджерів та представників міської влади;
- Проведення енергетичного обстеження 28 типових житлових і громадських будівель;
- Техніко-економічні розрахунки ефективності інвестиційних проектів термомодернізації житлових і громадських будівель;
- Виконання техніко-економічних розрахунків ефективності інвестиційних проектів модернізації систем теплопостачання;
- Розробка муніципального енергетичного плану.

Назва проекту: Реформа міського теплопостачання в Україні
Клієнт: USAID/International Resources Group, Ltd. (IRG).
Дата початку контракту: 12/2010
Дата завершення контракту: 05/2012
Цілі проекту:
Проект спрямований на розвиток муніципальних енергетичних планів (МЕП) міст Києва, Павлограда, Куп'янська, Херсона, Краматорська. МЕП забезпечить розвиток і функціонування енергетичного сектора при найменших витратах, зберігаючи при цьому високу надійність енергопостачання і мінімальний вплив на навколишнє середовище.
Заходи в рамках проекту:
- Проведення енергетичного обстеження типових житлових і громадських будівель для збору вихідних даних для розробки МЕП (15 будівель в кожному місті);
- Техніко-економічні розрахунки ефективності інвестиційних проектів термомодернізації житлових і громадських будівель;
- Енергоаудит систем централізованого теплопостачання в обраних містах;
- Навчання енергоменеджерів та представників міської влади процесам МЕП;
- Розробка муніципальних енергетичних планів.

 

Украина, 69035, г. Запорожье,проспект Маяковского, 11

тел. +38 061 224 68 12, тел./факс +38 061 224 66 86